מילולי

adj. literal, textuary; verbal, wordy

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מילולי — adj. על פי המשמעות המדויקת, ללא השאלות או דימויים, ליטרלי; קשור בדיבור, קשור במל …   אוצר עברית

 • באופן מילולי — ע י שימוש במילים, תוך התבססות על מילים ומשמעותן {{}} …   אוצר עברית

 • פירוש מילולי — פשט, הפירוש הפשוט ביותר {{}} …   אוצר עברית

 • תרגום מילולי — תרגום מילה מילה, תרגום בלי להתייחס להקשר {{}} …   אוצר עברית

 • דיבור — שיחה, ביטוי, אמירה, הגדה, מוצא שפתיים, הפקת קולות משמעותיים, שפה, קשר מילולי; (סלנג) עניין לסגור, נושא חשוב לדיון; (סלנג) שפה משותפ …   אוצר עברית

 • החליף מילים — שוחח, דיבר, יצר קשר מילולי {{}} …   אוצר עברית

 • טכסטואלי — adj. שמקורו בטקסט, הקשור לטקסט, מילולי, תמלילי, מקור …   אוצר עברית

 • טקסטואלי — adj. שמקורו בטקסט, הקשור לטקסט, מילולי, תמלילי, מקור …   אוצר עברית

 • לא יינשאו נאומים — לא יושמעו הספדים, כוונה לתת לאירוע אופי לא מילולי {{}} …   אוצר עברית

 • מילה במילה — בדיוק, ככתבו וכלשונו, כמו שכתוב, תרגום מילולי {{}} …   אוצר עברית

 • מלחמת שפתיים — ויכוח, קטטה קולנית, עימות מילולי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.